Datum Verfügbarkeit
December 2018
19.12.2018
22.12.2018
Trip 09 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 569 EUR 3Plätze
1x nur Frau
Comfort - Double 599 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 625 EUR ausgebucht
Deluxe - Double 675 EUR ausgebucht
19.12.2018
25.12.2018
Trip 09 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1089 EUR ausgebucht
Comfort - Double 1149 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 1199 EUR ausgebucht
Deluxe - Double 1299 EUR ausgebucht
22.12.2018
25.12.2018
Trip 09 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 749 EUR ausgebucht
Comfort - Double 789 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 825 EUR ausgebucht
Deluxe - Double 889 EUR ausgebucht
26.12.2018
01.01.2019
Trip 10 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1289 EUR ausgebucht
Comfort - Double 1339 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 1399 EUR ausgebucht
Deluxe - Double 1499 EUR ausgebucht
January 2019
02.01.2019
08.01.2019
Trip 11 S - Kho Phi Phi , Kho Ha, Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1189 EUR 1x nur Mann
Comfort - Double 1249 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 1299 EUR 3Plätze
1x nur Mann
Deluxe - Double 1399 EUR ausgebucht
09.01.2019
12.01.2019
Trip 12 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 569 EUR ausgebucht
Comfort - Double 599 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 625 EUR 2Plätze
Deluxe - Double 675 EUR ausgebucht
09.01.2019
15.01.2019
Trip 12 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1089 EUR ausgebucht
Comfort - Double 1149 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 1199 EUR ausgebucht
Deluxe - Double 1299 EUR ausgebucht
12.01.2019
15.01.2019
Trip 12 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 749 EUR 1x nur Mann
1x nur Frau
Comfort - Double 789 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 825 EUR ausgebucht
Deluxe - Double 889 EUR ausgebucht
16.01.2019
19.01.2019
Trip 13 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 569 EUR 2Plätze
Comfort - Double 599 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 625 EUR 9Plätze
1x nur Mann
Deluxe - Double 675 EUR 2Plätze
16.01.2019
22.01.2019
Trip 13 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1089 EUR 2Plätze
Comfort - Double 1149 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 1199 EUR 8Plätze
Deluxe - Double 1299 EUR ausgebucht
19.01.2019
22.01.2019
Trip 13 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 749 EUR 3Plätze
1x nur Mann
Comfort - Double 789 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 825 EUR 8Plätze
Deluxe - Double 889 EUR ausgebucht
23.01.2019
26.01.2019
Trip 14 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 569 EUR 3Plätze
1x nur Frau
Comfort - Double 599 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 625 EUR 9Plätze
1x nur Frau
Deluxe - Double 675 EUR ausgebucht
23.01.2019
29.01.2019
Trip 14 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1089 EUR 3Plätze
1x nur Frau
Comfort - Double 1149 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 1199 EUR 4Plätze
1x nur Mann
1x nur Frau
Deluxe - Double 1299 EUR ausgebucht
26.01.2019
29.01.2019
Trip 14 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 749 EUR 4Plätze
Comfort - Double 789 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 825 EUR 4Plätze
1x nur Mann
1x nur Frau
Deluxe - Double 889 EUR ausgebucht
30.01.2019
05.02.2019
Trip 15 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1289 EUR ausgebucht
Comfort - Double 1339 EUR 2Plätze
Comfort - Twin 1399 EUR 2Plätze
Deluxe - Double 1499 EUR ausgebucht
February 2019
06.02.2019
12.02.2019
Trip 16 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1289 EUR 1x nur Mann
Comfort - Double 1339 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 1399 EUR 1x nur Mann
Deluxe - Double 1499 EUR ausgebucht
13.02.2019
19.02.2019
Trip 17 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1089 EUR ausgebucht
Comfort - Double 1149 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 1199 EUR ausgebucht
Deluxe - Double 1299 EUR ausgebucht
20.02.2019
23.02.2019
Trip 18 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 569 EUR 1x nur Frau
Comfort - Double 599 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 625 EUR 3Plätze
1x nur Frau
Deluxe - Double 675 EUR ausgebucht
20.02.2019
26.02.2019
Trip 18 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1089 EUR ausgebucht
Comfort - Double 1149 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 1199 EUR 1x nur Frau
Deluxe - Double 1299 EUR ausgebucht
23.02.2019
26.02.2019
Trip 18 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 749 EUR ausgebucht
Comfort - Double 789 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 825 EUR 1x nur Frau
Deluxe - Double 889 EUR ausgebucht
27.02.2019
05.03.2019
Trip 19 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1289 EUR 3Plätze
1x nur Mann
Comfort - Double 1339 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 1399 EUR ausgebucht
Deluxe - Double 1499 EUR ausgebucht
March 2019
06.03.2019
09.03.2019
Trip 20 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 569 EUR ausgebucht
Comfort - Double 599 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 625 EUR ausgebucht
Deluxe - Double 675 EUR ausgebucht
06.03.2019
12.03.2019
Trip 20 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1089 EUR ausgebucht
Comfort - Double 1149 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 1199 EUR ausgebucht
Deluxe - Double 1299 EUR ausgebucht
09.03.2019
12.03.2019
Trip 20 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 749 EUR ausgebucht
Comfort - Double 789 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 825 EUR 3Plätze
1x nur Mann
Deluxe - Double 889 EUR ausgebucht
13.03.2019
19.03.2019
Trip 21 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1289 EUR 1x nur Mann
1x nur Frau
Comfort - Double 1339 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 1399 EUR 1x nur Frau
Deluxe - Double 1499 EUR ausgebucht
20.03.2019
23.03.2019
Trip 22 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Kuraburi
an:  Tablamu
Standard Bunk 569 EUR ausgebucht
Comfort - Double 599 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 625 EUR ausgebucht
Deluxe - Double 675 EUR ausgebucht
20.03.2019
26.03.2019
Trip 22 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1089 EUR ausgebucht
Comfort - Double 1149 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 1199 EUR ausgebucht
Deluxe - Double 1299 EUR ausgebucht
23.03.2019
26.03.2019
Trip 22 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 749 EUR 1x nur Mann
Comfort - Double 789 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 825 EUR ausgebucht
Deluxe - Double 889 EUR ausgebucht
27.03.2019
30.03.2019
Trip 23 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 569 EUR ausgebucht
Comfort - Double 599 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 625 EUR 2Plätze
Deluxe - Double 675 EUR ausgebucht
27.03.2019
02.04.2019
Trip 23 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1089 EUR ausgebucht
Comfort - Double 1149 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 1199 EUR 2Plätze
Deluxe - Double 1299 EUR ausgebucht
30.03.2019
02.04.2019
Trip 23 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 749 EUR ausgebucht
Comfort - Double 789 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 825 EUR 2Plätze
Deluxe - Double 889 EUR ausgebucht
April 2019
03.04.2019
06.04.2019
Trip 24 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 569 EUR 1x nur Frau
Comfort - Double 599 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 625 EUR 1x nur Frau
Deluxe - Double 675 EUR ausgebucht
03.04.2019
09.04.2019
Trip 24 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1089 EUR 1x nur Frau
Comfort - Double 1149 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1199 EUR 1x nur Frau
Deluxe - Double 1299 EUR ausgebucht
06.04.2019
09.04.2019
Trip 24 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 749 EUR 1x nur Frau
Comfort - Double 789 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 825 EUR 1x nur Frau
Deluxe - Double 889 EUR ausgebucht
10.04.2019
20.04.2019
Trip 25 B/M - Richelieu, Surin Island, Myanmar: Mergui Archipelago (max. 35 dives)
ab:  Tablamu
an:  Ranong
Standard Bunk 1959 EUR ausgebucht
Comfort - Double 2039 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 2125 EUR ausgebucht
Deluxe - Double 2275 EUR ausgebucht
21.04.2019
27.04.2019
Trip 26 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1289 EUR ausgebucht
Comfort - Double 1339 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 1399 EUR 1x nur Frau
Deluxe - Double 1499 EUR ausgebucht
21.04.2019
01.05.2019
Trip 26 M/B - Myanmar: Mergui Archipelago, Surin Islands, Richelieu (max. 35 dives)
ab:  Ranong
an:  Tablamu
Standard Bunk 1959 EUR ausgebucht
Comfort - Double 2039 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 2125 EUR 1x nur Frau
Deluxe - Double 2275 EUR ausgebucht
28.04.2019
01.05.2019
Trip 26 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Ranong
an:  Tablamu
Standard Bunk 749 EUR 4Plätze
Comfort - Double 789 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 825 EUR 8Plätze
Deluxe - Double 889 EUR 2Plätze
May 2019
02.05.2019
05.05.2019
Trip 27 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 569 EUR ausgebucht
Comfort - Double 599 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 625 EUR ausgebucht
Deluxe - Double 675 EUR ausgebucht
02.05.2019
08.05.2019
Trip 27 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1089 EUR ausgebucht
Comfort - Double 1149 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 1199 EUR ausgebucht
Deluxe - Double 1299 EUR ausgebucht
05.05.2019
08.05.2019
Trip 27 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 749 EUR ausgebucht
Comfort - Double 789 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 825 EUR ausgebucht
Deluxe - Double 889 EUR ausgebucht
October 2019
16.10.2019
19.10.2019
Trip 01 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 589 EUR 4Plätze
Comfort - Double 619 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 645 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 699 EUR 4Plätze
16.10.2019
22.10.2019
Trip 01 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1119 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1179 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1229 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1339 EUR 4Plätze
19.10.2019
22.10.2019
Trip 01 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 779 EUR 4Plätze
Comfort - Double 819 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 849 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 919 EUR 4Plätze
23.10.2019
26.10.2019
Trip 02 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 589 EUR 4Plätze
Comfort - Double 619 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 645 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 699 EUR 4Plätze
23.10.2019
29.10.2019
Trip 02 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1119 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1179 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1229 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1339 EUR 4Plätze
26.10.2019
29.10.2019
Trip 02 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 779 EUR 4Plätze
Comfort - Double 819 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 849 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 919 EUR 4Plätze
30.10.2019
05.11.2019
Trip 03 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1319 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1379 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1439 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1539 EUR 2Plätze
November 2019
06.11.2019
12.11.2019
Trip 04 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1319 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1379 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1439 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1539 EUR 4Plätze
13.11.2019
19.11.2019
Trip 05 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1319 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1379 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1439 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1539 EUR 2Plätze
20.11.2019
23.11.2019
Trip 06 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 589 EUR 4Plätze
Comfort - Double 619 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 645 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 699 EUR 4Plätze
20.11.2019
26.11.2019
Trip 06 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1119 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1179 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1229 EUR 7Plätze
1x nur Mann
Deluxe - Double 1339 EUR 4Plätze
23.11.2019
26.11.2019
Trip 06 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 779 EUR 4Plätze
Comfort - Double 819 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 849 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 919 EUR 4Plätze
27.11.2019
30.11.2019
Trip 07 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 779 EUR 4Plätze
Comfort - Double 819 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 849 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 919 EUR 4Plätze
December 2019
01.12.2019
10.12.2019
Trip 08 B/M - Richelieu, Surin Island, Myanmar: Mergui Archipelago (max. 36 dives)
ab:  Tablamu
an:  Ranong
Standard Bunk 1995 EUR ausgebucht
Comfort - Double 2089 EUR ausgebucht
Comfort - Twin 2175 EUR ausgebucht
Deluxe - Double 2335 EUR ausgebucht
11.12.2019
17.12.2019
Trip 09 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1319 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1379 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1439 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1539 EUR 4Plätze
18.12.2019
21.12.2019
Trip 10 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 589 EUR 4Plätze
Comfort - Double 619 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 645 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 699 EUR 4Plätze
18.12.2019
24.12.2019
Trip 10 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1119 EUR 3Plätze
1x nur Mann
Comfort - Double 1179 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1229 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1339 EUR 4Plätze
21.12.2019
24.12.2019
Trip 10 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 779 EUR 3Plätze
1x nur Mann
Comfort - Double 819 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 849 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 919 EUR 4Plätze
25.12.2019
28.12.2019
Trip 11 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 589 EUR 4Plätze
Comfort - Double 619 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 645 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 699 EUR 4Plätze
25.12.2019
31.12.2019
Trip 11 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1119 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1179 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1229 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1339 EUR 4Plätze
28.12.2019
31.12.2019
Trip 11 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 779 EUR 4Plätze
Comfort - Double 819 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 849 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 919 EUR 4Plätze
January 2020
01.01.2020
04.01.2020
Trip 12 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 589 EUR 4Plätze
Comfort - Double 619 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 645 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 699 EUR 4Plätze
01.01.2020
07.01.2020
Trip 12 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1119 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1179 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1229 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1339 EUR 4Plätze
04.01.2020
07.01.2020
Trip 12 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 779 EUR 4Plätze
Comfort - Double 819 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 849 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 919 EUR 4Plätze
08.01.2020
14.01.2020
Trip 13 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1319 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1379 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1439 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1539 EUR 4Plätze
15.01.2020
21.01.2020
Trip 14 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1319 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1379 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1439 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1539 EUR 4Plätze
22.01.2020
25.01.2020
Trip 15 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 589 EUR 4Plätze
Comfort - Double 619 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 645 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 699 EUR 4Plätze
22.01.2020
28.01.2020
Trip 15 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1119 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1179 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1229 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1339 EUR 4Plätze
25.01.2020
28.01.2020
Trip 15 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 779 EUR 4Plätze
Comfort - Double 819 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 849 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 919 EUR 4Plätze
29.01.2020
01.02.2020
Trip 16 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 589 EUR 4Plätze
Comfort - Double 619 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 645 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 699 EUR 4Plätze
29.01.2020
04.02.2020
Trip 16 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1119 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1179 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1229 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1339 EUR 4Plätze
February 2020
01.02.2020
04.02.2020
Trip 16 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 779 EUR 4Plätze
Comfort - Double 819 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 849 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 919 EUR 4Plätze
05.02.2020
11.02.2020
Trip 17 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1319 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1379 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1439 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1539 EUR 4Plätze
12.02.2020
18.02.2020
Trip 18 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1319 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1379 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1439 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1539 EUR 4Plätze
19.02.2020
25.02.2020
Trip 19 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1319 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1379 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1439 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1539 EUR ausgebucht
26.02.2020
03.03.2020
Trip 20 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1119 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1179 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1229 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1339 EUR 4Plätze
March 2020
04.03.2020
07.03.2020
Trip 21 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 589 EUR 4Plätze
Comfort - Double 619 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 645 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 699 EUR 4Plätze
04.03.2020
10.03.2020
Trip 21 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1119 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1179 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1229 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1339 EUR 4Plätze
07.03.2020
10.03.2020
Trip 21 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 779 EUR 4Plätze
Comfort - Double 819 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 849 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 919 EUR 4Plätze
11.03.2020
17.03.2020
Trip 22 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1319 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1379 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1439 EUR 10Plätze
Deluxe - Double 1539 EUR 2Plätze
18.03.2020
24.03.2020
Trip 23 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1319 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1379 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1439 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1539 EUR 2Plätze
25.03.2020
28.03.2020
Trip 24 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 589 EUR 4Plätze
Comfort - Double 619 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 645 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 699 EUR 4Plätze
25.03.2020
31.03.2020
Trip 24 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1119 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1179 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1229 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1339 EUR 4Plätze
28.03.2020
31.03.2020
Trip 24 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 779 EUR 4Plätze
Comfort - Double 819 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 849 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 919 EUR 4Plätze
April 2020
01.04.2020
04.04.2020
Trip 25 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 589 EUR 4Plätze
Comfort - Double 619 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 645 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 699 EUR 4Plätze
01.04.2020
07.04.2020
Trip 25 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1119 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1179 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1229 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1339 EUR 4Plätze
04.04.2020
07.04.2020
Trip 25 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 779 EUR 4Plätze
Comfort - Double 819 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 849 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 919 EUR 4Plätze
08.04.2020
14.04.2020
Trip 26 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1319 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1379 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1439 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1539 EUR 4Plätze
15.04.2020
21.04.2020
Trip 27 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1319 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1379 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1439 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1539 EUR 4Plätze
22.04.2020
28.04.2020
Trip 28 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1319 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1379 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1439 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1539 EUR 4Plätze
29.04.2020
02.05.2020
Trip 29 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 589 EUR 4Plätze
Comfort - Double 619 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 645 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 699 EUR 4Plätze
29.04.2020
05.05.2020
Trip 29 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1119 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1179 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1229 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1339 EUR 4Plätze
May 2020
02.05.2020
05.05.2020
Trip 29 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 779 EUR 4Plätze
Comfort - Double 819 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 849 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 919 EUR 4Plätze
06.05.2020
09.05.2020
Trip 30 A - Similan Islands (max. 10 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 589 EUR 4Plätze
Comfort - Double 619 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 645 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 699 EUR 4Plätze
06.05.2020
12.05.2020
Trip 30 C - Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 22 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 1119 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1179 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1229 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1339 EUR 4Plätze
09.05.2020
12.05.2020
Trip 30 B - Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu, Surin Island (max. 13 dives)
ab:  Tablamu
an:  Tablamu
Standard Bunk 779 EUR 4Plätze
Comfort - Double 819 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 849 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 919 EUR 4Plätze
13.05.2020
19.05.2020
Trip 31 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1319 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1379 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1439 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1539 EUR 4Plätze
20.05.2020
26.05.2020
Trip 32 M - Myanmar (Burma): Mergui Archipelago (max. 22 dives)
ab:  Ranong
an:  Ranong
Standard Bunk 1319 EUR 4Plätze
Comfort - Double 1379 EUR 4Plätze
Comfort - Twin 1439 EUR 12Plätze
Deluxe - Double 1539 EUR 4Plätze